Termeni și condiții

Site-ul www.vreausafiustewardesa.ro, denumit in continuare Vreau să fiu Stewardesa este detinut si administrat de societatea PAPION MEDIA SRL, avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare 32343333, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/12547/2013, E-mail:  aripi@vreausafiustewardesa.ro

 

Navigarea pe site-ul Vreau sa fiu Stewardesa urmata de plata oricarui curs, produs sau serviciu disponibil echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Client.

 

Vreau sa fiu Stewardesa isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila.

 

In caz de divergenta sau neintelegeri intre Vreau sa fiu Stewardesa si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul achizitionarii cursului.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

1. Garantia Vreau să fiu Stewardesă

Vreau sa fiu Stewardesa asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidentialitătii datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului. Aceasta obligaţie nu se aplica in cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de catre client unor parti terţe.

 

2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Vreau să fiu Stewardesă prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de Vreau sa fiu Stewardesa.

 

În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca Vreau sa fiu Stewardesa să folosească datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează la in vederea inscrierii la cursurile furnizate.

Clientul înţelege și este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către Vreau sa fiu Stewardesă.

Refuzul Clientului fată de prelucrarea acestor date echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciilor și exonerează Vreau sa fiu Stewardesa de orice răspundere în acest sens.

Completarea formularului de înscriere la cursuri şi bifarea căsuţei „Termeni și condiții” constituie consimţământul expres al clientului ca datele sale personale să fie stocate într-o bază de date a Vreau să fiu Stewardesă. Prin completarea formularului de înscriere/înregistrare şi bifarea căsuţei cu Termenii şi Condiţiile, participantul încheie un contract cu Vreau sa fiu Stewardesă, iar ambele părţi consideră condiţiile şi normele enumerate in prezentul contract ca fiind obligatorii pentru ele.

3. Procesarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale). Prelucrarea Datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau, în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor respective.

4.Drepturi

Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Relaţii Clienţi Vreau să fiu Stewardesă, prin email la aripi@vreausafiustewardesa.ro. 

Serviciul Relaţii cu Clienţii Vreau să fiu Stewardesă va fi înştiinţat în legătură cu orice modificare a datelor personale prin notificare scrisă la adresa de e-amil aripi@vreausafiustewardesa.ro.