Politică de confidențialitate

 

Înformații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru PAPION MEDIA SRL („Vreau să fiu stewardesă” site-ul www.vreausafiustewardesa.ro, denumit in continuare Vreau să fiu Stewardesa este detinut si administrat de societatea PAPION MEDIA SRL) cu sediul în Strada Ramnicu Valcea nr 26, Bloc 15 B, scara 1, etaj 2, ap. 11, sector 3, Bucuresti, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, Vreau să fiu stewardesă urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

 

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal (“Politica“) vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor www.vreausafiustewardesa.ro (“Pagina de internet“, “Site-ul“), ale participanților la evenimentele organizate de către Vreau să fiu stewardesă, ale partenerilor de afaceri ai Vreau să fiu stewardesă, precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează www.vreausafiustewardesa.ro și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul Paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline. Politica a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Ce fel de date personale colecteaza Vreau să fiu stewardesă

 

Vreau să fiu stewardesă poate colecta următoarele date personale ale utilizatorilor pagini web Vreau să fiu stewardesă prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, data nașterii, CNP, serie și număr buletin, informații dacă utilizatorul a urmat sau nu o școală de aviație.

 

Scopurile și temeiurile prelucrării

 

Vreau să fiu stewardesă colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 

  1. În cazul în care sunteți utilizator al Paginii de internet

 

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul Site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului societății, precum și îmbunătățirea site-ului.

 

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora, data accesării site-ului, locația și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.

 

2. În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul Vreau să fiu stewardesă

 

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, materiale informative cu privire la viitoarele evenimente Vreau să fiu stewardesă care prezintă interes pentru dumneavoastră, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa eu@vreausafiustewardesa.ro

 

3. În cazul în care sunteți participant la evenimentele organizate de Vreau să fiu stewardesă

 

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul pregătirii și permiterii participării la evenimentele Vreau să fiu stewardesă. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru realizarea unor evenimente privind domenii de interes pentru dumneavoastră. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

 

4. În cazul în care vă înscrieți la un curs Vreau să fiu stewardesă sau vreți să beneficiați de un serviciu Vreau să fiu steardesă (bursă, corectarea CV-ului, private coaching).

 

– Utilizăm datele personale ale clientului pentru a procesa comanda și pentru a-l informa prin intermediul poștei electronice și/sau prin SMS în legătură cu situația comenzii sale.

– Gestionăm și trimitem date privind promoțiile exclusive, cu ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului, intereselor și necesităților persoanei care a completat un formular pe site, prin intermediul adresei de e-mail, SMS-urilor sau poștei convenționale. Trimiterea acestor informații presupune elaborarea de profiluri ale utilizatorilor, elaborare care constă în utilizarea datelor personale, a istoricului în cadrul Vreau să fiu stewardesă, dacă este cazul, precum și a informațiilor privind navigarea pe SITE/în APLICAȚIE pentru a evalua anumite aspecte legate de preferințele personale cu obiectivul de a le oferi comunicări comerciale adecvate profilului.

– Personalizăm în funcție de client comunicarea conținutului, produsele sau serviciile, în funcție de interesele sale.

– Gestionarea serviciului de notificări în cazul în care apar schimbări în ceea ce privește cursurile și serviciile Vreau să fiu stewardesă.

– Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale vânzării: bon digital, factură aferentă vânzării.

 

5. În cazul în care descărcați un ebook Vreau să fiu stewardesă

Utilizăm datele dumneavoastră pentru trimiterea prin posta electronica a ebookului descarcat.

 

Comunicarea cu dumneavoastră

 

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind evenimentul vizat. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

 

  1. În cazul în care sunteți candidați pentru ocuparea unui post în cadrul Papion Media

Utilizăm datele cu caracter personal din CV-urile pe care le primim în scopul de a evalua calificările deținute de candidați pentru a putea ocupa o anumită funcție în cadrul Papion Media. Baza legală pe care se întemeiază prelucrarea constă în încheierea și executarea contractului relevant.

Categoriile de date care sunt prelucrate în cadrul relației dintre societate și dumneavoastră vizează numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, domiciliul, date cu caracter personal incluse în CV-uri, date privind educația și formarea profesională, calificări profesionale, precum și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct.

 

2. În cazul în care contactați sau vizitați Vreau să fiu stewardesă

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea sediului, activelor și personalului societății. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal constă în interesul legitim al Vreau să fiu stewardesă de a proteja sediul, activele și personalul societății.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează numele și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct.

 

3. În cazul în care sunteți partener contractual al Vreau să fiu stewardesă

 

Menținerea relației contractuale cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul menținerii relației contractuale cu dumneavoastră. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

 

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat (de exemplu, organizarea unui eveniment). De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct.

3. În cazul în care sunteți un reprezentant, o persoană de contact, un salariat sau alt colaborator al unui partener contractual al Vreau să fiu stewardesă

 

Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru contractual

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul de a menține relația noastră contractuală cu partenerul nostru contractual. În acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale.

 

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind domeniul de activitate vizat. De asemenea, în acest caz, baza legală pentru prelucrare este reprezentată de interesul legitim de a asigura gestionarea adecvată a relației contractuale.

În toate situațiile, datele vor fi furnizate fie în mod direct de către dumneavoastră, fie de către partenerul contractual. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele dumneavoastră, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția Vreau să fiu stewardesă, de regulă, de către dumneavoastră, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus.

 

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile prestate de către Vreau să fiu stewardesă. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile prestate de către Evensys. Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

În cazul în care furnizați Vreau să fiu stewardesă date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care Vreau să fiu stewardesă intenționează să prelucreze datele, astfel cum se prevede în această Politică privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:

– Administrații și organisme publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

– Societăți însărcinate cu procesarea datelor, precum și colaboratori și furnizori care prestează servicii pentru Vreau să fiu stewardesă (societăți de mesagerie, societăți care se ocupă cu trimiterea comunicărilor, agenții, societăți care elaborează profiluri etc.).

Vreau să fiu stewardesă nu vinde în niciun caz terților date ce aparțin clienților.

 

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Vreau să fiu stewardesă nu vor fi transferate în afara României.

 

Durata prelucrării 

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale Vreau să fiu stewardesă, expiră.

 

Drepturile de care beneficiați

În legătură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal descrisă prin prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Cine este responsabil de procesarea datelor dvs?

Responsabil pentru procesarea datelor este Papion Media SRL (Vreau să fiu stewardesă).
Datele de contact ale Vreau să fiu stewardesă sunt următoarele:
– Telefon: 0756057503
– E-mail: eu@vreausafiustewardesa.ro
Se informează persoanele interesate că Vreau sa fiu stewardesă a desemnat un delegat pentru protecția datelor pe care îl pot aborda pentru orice chestiune referitoare la procesarea datelor lor personale. Persoanele interesate pot contacta delegatul pentru protecția datelor prin intermediul următoarelor date de contact: georgiana@vreausafiustewardesa.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate (inclusiv cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor indicate în această Politică), vă rugăm să vă adresați la: georgiana@vreausafiustewardesa.ro